Szent István

Bocsássa meg vétkeinket, s legyen velünk Atyánk,

Maradjon meg, s virágozzék drága Magyar Hazánk.

 

István király ünnepének

Örvendezzünk keresztények.

Isten adta e napot,

Fel a szívvel magyarok:

Szent királyunk, árva néped

Hódolattal jő elébed.

Légy velünk, légy velünk!

Országodról el ne vedd

A te áldott jobbkezed.

Országunknak építője,

Ronthatatlan Szegletkőre

Építetted e hazát.

Krisztus küldte koronád.

Szent királyunk, megfogadjuk:

Örökséged el nem hagyjuk.

Esküszünk, esküszünk:

Mindörökké az vezet:

Halhatatlan Jobbkezed.

Dicsőséges koronádat

Máriának felajánltad.

Ő vigyáz azóta ránk,

Nagyasszonyunk, Szűzanyánk.

Szent királyunk, esdve kérünk,

Kérd a mennyben most is értünk

Máriát, Máriát.

Útjavesztett népedet

Vigye hozzá szent kezed.

Erényeid fénye – lángja

Szétragyogott hétországra.

A te áldott nyomodon

Szentek földje lett e hon.

Szent királyunk felsír hozzád

Tépett szívű Magyarország:

Légy velünk, légy velünk,

Régi, – jámbor népedet

Támassza fel szent kezed.

Kérjük édes Istenünket,

Kinek súlyos karja büntet,

Ám ha hozzád fordulunk,

Újra védő jó urunk:

Szent királyunk érdeméért,

Rajtunk tartott szent kezéért

Megbocsát, megbocsát

S minden régi jót megáld:

Szentistváni szép hazát.

 

Bánatkönnyek fájnak,

kifelé peregnek,

mégis fájó sebet

lelkünkben ejtenek.

Farkas Anna

 

Örvend az ég vígassággal, dícséretekkel,

Ragyog ez nap sugarival tiszta fényekkel.

A csillagok derülnek, derülnek,

Oly már messze kerülnek, kerülnek,

Minden angyalok örülnek, ma zengedeznek.

Dicsőséges Szent János (Szent István) is veszi hárfáját,

Pengedgeti, pengedgeti kedves nótáját.

Azt kívánom szívesen, szívesen,

Hogy az Isten éltesse, éltesse,

Testi lelki áldásokkal szerencséltesse.

 

Büszke szívvel gratulálok nektek!! Isten áldását kérem a Szent

István Királyról elnevezett!!

 

Ím eljött az áldott új nap

zengő üdvös ünnepe

szent királyunk-Istvánunknak!

Míg tart e világ heve,

hogy a mennynek részese...örvendjen, ki őáltala

lőn Urunk örököse

s érdeméből nyeri vala,

hogy a mennynek részese...

 

Az élet szimbóluma,

Imádságunk miatyánkja.

Munkával keressük a kenyerünket,

A kenyér táplálja testünket.

Jó földben terem a búza,

Malomkő azt lisztté morzsolja.

Gazdaasszony azt vízzel összegyúrja,

Élesztő a kenyér lelkét adja.

Éhezőnek a kenyér a gyógyírja,

Barna kenyeret teszünk az asztalra.

Sikerélmény ez minden lánynak,

Ha jó kenyeret süt a családnak.

Receptnek ásványi anyag a teste,

Életmentő vitamin a lelke.

Ha hasznos adalék anyag van benne,

Attól gyógyul a készítője.

A gabonaféléknek kenyérbe a helye,

Illatos fűszer a szelleme.

Kenyér a napi étkezésünk mindenese.

Ez sikerélmény a készítőnek.

 

Add meg, István király,

hogy műved ne a história ósdi fejezete legyen,

hanem mi, kik utadat járjuk életünk során,

hogy nem nép,

hanem nemzet legyünk,

melyet Istenben nekünk álmodtál.

 

Szép magyar néped

Krisztushoz vitted,

Légy áldott, Szent István király,

Légy áldott, Szent István király.

Szent hitben tartsd meg,

jézusnál áldj meg!

Légy áldott, Szent István király,

Légy áldott, Szent István király.

 

Ezer év múlt el, s még

tizenkettő, mikor

Isten kegyelméből

Magyar király lettél.

Megalapítottad

Népednek a Hazát,

Minden Magyaroknak

Drága Édes Honát!

Ezt ünnepeljük az

Új Kenyér havában,

Szent Istvánt köszöntve,

hálaimádsággal!

Kondorosi K. András

 

A kenyered izzadva dagasztják,

talán marad morzsa a magyarnak,

Alkotmányod Szent Ünnepén

fáj a szíve szomorú fiadnak.

Már nem miénk a föld talpunk alatt,

a lábunk nyomát is eladták rég,

Alkotmányod Szent Ünnepén

talán csak a hitünk létezik még.

Múltunkat hurcoljuk fájdalommal,

mikor mint nép végveszélyben álltunk,

Alkotmányod Szent Ünnepén,

honunkban ma kifosztottá váltunk.

Új kenyeret sütnek a kemencék,

lisztté őrölték a más búzáját,

Alkotmányod Szent Ünnepén

megéljük a néped szabadságát?

Bakos Erika